کادر آموزشی و علمی  

ردیف

نام               

نام خانوادگی          

 

سمت در مرکز

 

1

علی

آزادشهرکی

علوم اجتماعی

2

محمد

احمدی

زیست شناسی

    3

داریوش

افضل

کتابدار

4

سید مهدی

افضلی

دبیرعربی

5

سجاد

امیرخانی

دبیرمعارف

6

علیرضا

امیری

دبیرزبان انگلیسی

7

سیداسدالله

بال  افکن

دبیرتاریخ

8

فریدون

جوانبخت

معاون اجرایی

9

فروتن

خسروی

دبیرمعارف

10

بهنام

خلیلیان

دبیرزبان انگلیسی

11

رهام

رحیم پور

دبیرمعارف

12

احمد

رحیم خانی

دبیرادبیات فارسی

13

کهزاد

رضائی

دبیرریاضی

14

فیروز

رییسی گهرویی

دبیرزبان انگلیسی

15

حمیدرضا

رئیسی

دبیرریاضی

16

هیبت الله

رئیسی

دبیرشیمی

17

سید محسن

زمانیان

دبیرشیمی

18

حبیب الله

شاهرخی

دبیرزیست شناسی

19

محسن

شکوهی قهفرخی

دبیرریاضی

20

اکبر

شیخی

دبیرورزش

21

بهرام

صدیقی

دبیرهنر

22

حمید

صفی

دبیرادبیات فارسی

23

محمود

طالب پور

دبیرادبیات فارسی

24

علی

عالی پور

علوم اجتماعی

25

محمدرضا

عبداللهی

دبیرفیزیک

26

صفر

عبدی

مشاور

26

غلامحسین

فاتحی

دبیرقرآن

28

حمزه

قادری

دبیرهنر

29

مسلم

قاسمی

دبیرریاضی

30

عبدالعظیم

کریمی

زیست شناسی

31

رحمت الله

محمودی

ادبیات

32

تورج

مرادیان

پشتیبان سایت وسامانه مرکز- دبیرسوادرسانه مرکز

33

عبدالرحیم

مظفری

شیمی

34

منصور

میرفروغی

دبیرزیست شناسی

35

محمد

نیازی

دبیرریاضی

36

سیدمهدی

هاشمی

معاون اجرایی

37

محمدجواد

همتیان

دبیرمعارف