چاپ خبر
مرکز آموزشی استعدادهای درخشان پسرانه شهید بهشتی شهر کرد چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۳
جلسه توجیهی برای کاربران دانش آموز برگزارشد
جلسه توجیهی برای کاربران دانش آموز  برگزارشد
انتهای پیام/.