چاپ خبر
مرکز آموزشی استعدادهای درخشان پسرانه شهید بهشتی شهر کرد دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷
كسب مقام نائب قهرماني مسابقات بسكتبال
كسب مقام نائب قهرماني مسابقات بسكتبال
كسب قائم مقامي در مسابقات بسكتبال مدارس ناحيه 2 را به تمامي اعضاي تيم بسكتبال ودانش آموزان واولياء و پرسنل گرامي مركز تبريك عرض مي كنيم .
اعضاي تيم :كسري مبيني -سيدعمادحسيني -اميدرضا نظري -رضا قاسمي
مديريت وكاركنان مركز
انتهای پیام/.